Facebook Twitter
luxeannonces.com

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 8

Cơ Bản Về Thể Hình Cho Người Mới Bắt đầu

Đăng trên Tháng Sáu 9, 2021 bởi Alfred Vogl
Điều quan trọng với thể hình sẽ là ăn từ 25-50 gram protein (tùy thuộc vào nhu cầu của bạn) cứ sau 3 giờ.Nó có thể khó khăn và mệt mỏi, nhưng thông qua công việc khó khăn và sự kiên trì, bạn có thể đạt được các mục tiêu vật lý của mình.Thành công đòi hỏi phải có động lực và đôi khi cho chương trình thể hình của bạn một sự điều chỉnh...